Kale Kilit Kalder Kalite Çemberi Paylaşım Konferasında

Dört aylık denetleme sürecinden geçerek sunum yapmaya hak kazanan Kale Kilit, bu hamlesi ile ''Ulusal ve  Avrupa Kalite Ödülü ile Mükemmellik Modelini'' almak adına da büyük bir adım atmış olacaktır. Kale Kilit ayrıca  konferansın sponsorları arasında da yerini alacaktır. 
14 Ekim 2010 tarihinde Ankara ODTÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek konferansa 1200'e yakın yönetici katılacak olup, organizasyonun sonuçları 250.000 kişiye yazılı-sözlü basın ve internet yoluyla gönderilmektedir.

Kalite Çemberi, çalıştıkları iş alanları ile ilgili kalite, maliyet, verimlilik, çalışma koşulları gibi konulardaki sorunları, problem çözme tekniklerini kullanarak çözmek ve yaptıkları işi geliştirmek amacıyla gönüllü olarak bir araya gelen, düzenli olarak toplanan bir gruptur.
Alt kademedeki çalışanların, sürekli iyileşme konusundaki çalışmalara katılımı ve işyerindeki görevlerini, sorumluluklarını anlamaları açısından önemli bir role sahip olan Kalite Çemberi faaliyetleri aynı zamanda, çalışanların kuruluşlarının başarısında pay sahibi oldukları hissini güçlendirmektedir.

Kale Kilit'in "Maliyet Avcıları (Pitstop)" adını taşıyan sunumu Baş danışman ve sponsor Tolga Kayaoğlu ve danışmanlar Kuthan Erkaya ve Orhan Baş'ın yanı sıra çember lideri Tuncay Yayla, çember üyeleri ise Sezgin Çalışkan, Ali Tomruk, Mahmut Özcan, Özgür Güçlü ve Sonat Taşkın'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.

Firmada son bir yıl içerisinde 32 farklı çember kurulmuş ve görev almış olmakla birlikte, yıl sonu itibari ile firmaya 2,0 milyon TL ya yakın kazanç getiren çalışmalar yapmış olacaklardır.