WhatsApp Aydınlatma Metni

WhatsApp Hattı Aydınlatma Metni

Bu Sitede, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.

  • İletişimde bulunulan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  • İletişimin teyidi ve görüşmenin istatistiksel amaçla tespiti,
  • Kurumumuzun bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
  • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
  • Ürünlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi ve
  • Müşteri talep, öneri ve şikâyetlerinin değerlendirilerek müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemekteyiz.

Bu kişisel veriler yurt dışında yerleşik iş ortağımız WhatsApp ve yetkili kamu kurumları hariç olmak üzere üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 5. maddesinde belirtilen; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine ve açık rızanıza dayalı olarak ilgili platform yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinize ilişkin başvurunuzu, www.kalekilit.com.tr web sitemizden inceleyebileceğiniz “İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak; kaleguvenlik@kale.hs03.kep.tr KEP adresine, kisiselveriler@kalekilit.com.tr e-mail adresine; sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut Vadistanbul Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi No 3F/1, D:E Blok, 34396 Sarıyer/İstanbul adresimize yazılı olarak iletebilirsiniz.