Acil Çıkış Kapısı Nasıl Olmalı?

Acil çıkış kapısı nasıl olmalı?

Acil çıkış kapıları özellikle acil durumlarda can güvenliğini sağlamak bakımından önemlidir. Panik kolu gibi özel aparatlarla desteklenen kapılar hızlı ve kolay şekilde açılabilir özelliklerde tasarlanır. Bu sayede acil durumlarda çıkışlar daha seri bir şekilde gerçekleştirilir. Peki, acil çıkış kapısı özellikleri nelerdir? Kapılar neden kullanılır? Bu yazımızda acil çıkış kapısına dair öne çıkan başlıkları bulabilirsiniz.

Acil Çıkış Kapısı Nedir?

Acil çıkış kapıları bir yapıda yangın, sel, patlama ve deprem gibi durumlarda yapı içerisindeki insanların hızlı şekilde tahliye edilmesini sağlayan kapılardır. Çoğunlukla geniş bir açıklıkta yer alan kapılar özel işaretlemelerle birlikte tasarlanır. Kolayca açılıp kapanma özelliği olan kapılar yangın merdivenleri ve levhalarla birlikte binanın acilen boşaltılmasına olanak tanır, bina güvenliğini sağlar. Acil çıkış kapıları binaların yapısına ve genişliğine göre farklı şekillerde tasarlanabilir. Kapıların bir binada tasarlanma aşamasında şu etmenler rol oynar:

 • Kat sayısı: Binaların kat sayısı kapıların sayısını belirlemede rol oynar. Çok katlı yapılarda her katta bir tane acil çıkış kapısı yer almalıdır. Yüksek katlı yapılarda katlar arasındaki geçişlerde de kapılar bulunabilir.
 • Bina büyüklüğü: Büyük binalarda kapılar arasında mesafe daha fazladır. Ancak tüm kapılar insanların güvenli tahliyesine göre düzenlenmelidir.
 • Kullanım amacı: Büyük alışveriş merkezleri veya stadyum gibi kalabalık alanlarda acil çıkış kapısı sayısı daha fazla ve sık aralıklarda olmalıdır.

Acil Çıkış Kapısı Özellikleri Nelerdir?

Acil çıkış kapıları yapısı itibarıyla birtakım özelliklerle donatılır. Kapıların başlıca özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • İşaretlendirmeler: Acil durumlarda kullanılması gereken kapıların tamamı işaretlenmelidir. Üzerinde “acil çıkış” yazısı bulunan kapılarda fosforlu ya da ışıklı yönlendirmeler bulunabilir.
 • Hızlı Erişim: Kapılar kolayca açılabilmeli ve hızlı bir mekanizmaya sahip olmalıdır. Bu sayede acil durumlarda tahliye işlemleri seri bir biçimde yapılabilir.
 • Açıklık: Kapılar binalarda geniş bir açıklık olan yerlerde konumlandırılır. Böylece çok sayıda kişi aynı anda kapıdan geçiş yapabilir.
 • Yön Gösterme: Kapıların yönü çeşitli yönlendirme işaretleri ve levhalarla desteklenmelidir. Oklar ve işaretler insanlara güvenli çıkış rotasını göstermelidir.
 • Güvenlik: Acil çıkışa yardımcı olan kapılar kilitlenme mekanizmasına sahip olmamalıdır. Acil durumlarda kapıların her an açık olması insanların çıkışını kolaylaştırır.
 • Alarm: Bazı kapılarda acil durumlarda alarm ve sinyal sistemleri devreye girer. Bu, kapıların çıkış için kullanıldığını gösterme amacı taşır.
 • Aydınlatma: Özel aydınlatma sistemleri ile tasarlanan kapılar çıkış yapacak kişilerin dikkatini çekerek çıkışı kolay hale getirir. 
 • Panik Kolu: Tüm çıkış kapıları panik koluna sahip şekilde üretilir. Panik kolu kapıların hızlı bir şekilde açılmasına yardım eder.
 • Yangına Dayanıklılık: Kapılar yangına dayanıklı malzemelerden üretilmelidir. Böylece yangın gibi durumlarda dahi kapılar insanların çıkışı için elverişli konumda olur.
 • Test İşlemleri: Kapılar rutin aralıklarla yetkililer tarafından test edilmelidir. Kapıların her an ulaşılabilir olması ve doğru çalışması önemlidir.

Acil Çıkış Kapısı Neden Gereklidir?

Acil çıkış kapıları büyük şirketler ve yüksek binalar için oldukça önemli işlevlere sahiptir. Kapıların kullanımında öne çıkan nedenler aşağıdaki gibidir:

 • Tahliye Süresini Kısaltma: Kapıların bir binada var olma sebeplerinin başında acil durumlarda tahliye süresini kısaltma işlevi gelir. Bu kapılar sayesinde ani gelişen durumlarda binadaki tahliye işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. İnsanların çabuk bir biçimde binayı terk etmesi yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirir.
 • Can Güvenliği Sağlama: Kapılar insanların tehlikeli bir alanı boşaltmasında kilit rol oynar. Bu bakımdan kapılar can güvenliğini korumada oldukça önemli bir konuma sahiptir.
 • Panik Durumunu Azaltma: Ani gelişen olaylar sonrasında insanlar panik olur ve bulundukları alanı terk etmek ister. Hızlı çıkış olanağı sunan ve yönlendirmelerle kolay kullanıma sahip olan kapılar sayesinde insanların panik durumu azalır ve güvenli çıkış sağlanır.
 • Tehlikeden Korunma: Bir alanda gerçekleşen yangın, deprem, gaz sızıntısı ve benzeri durumlarda acil çıkış kapıları tehlikeli alandan çıkışa imkân tanır. Kapılar sayesinde alandan hemen çıkmak ve güvenli bölgeye geçmek mümkün olur.
 • Yasal Düzenlemeler: Acil durum çıkışları ve tahliye organizasyonları birçok ülkede çeşitli düzenlemelere tabidir. Kapıların tasarımı ve yerleşimi yasalara, düzenlemelere göre yapılmalıdır.
   

Acil Çıkış Kapısı Standartları Nelerdir?

Acil çıkış kapısı standartları kapıların belirli ölçütlere göre tasarlanması, kullanılması anlamına gelir. Bu sayede kapıların kullanımında hız ve güvenlik gibi unsurlar öncelik haline gelir. Kapı standartları her ülkede bina ve yangın yönetmeliği gibi konular çerçevesinde belirlenir. Ülkemizde kullanılan acil çıkış kapıları TS EN 1634-1 ve EN 14351 gibi standartlar dahilinde üretilir. TS EN 1634-1 normları çıkış için kullanılacak kapıların yangında dayanım testine ait standartlarını düzenler. EN 14351 ise kapıların CE sertifikasyonu ile ilgili düzenlemesine odaklanır. Tüm bunların yanında kapı tasarımında birtakım farklı standart özellikleri de bulunur. “Acil Çıkış” ya da “Exit” yazıları, işaretlemeler ve yönlendirmeler çıkış kapısı standartları arasında kabul edilir. Öte yandan kapıların binadaki yangın merdivenlerine ve ek acil durum ekipmanlarına yakın olması da önemlidir. Kısaca acil çıkış kapısı modellerinin belirli standartlar uyarınca üretimi, tasarlanması ve yerleştirilmesi gerekir. Bu sayede tahliye işlemlerinin daha etkin şekilde gerçekleşmesi mümkün olur. 

Siz de iş yeriniz veya ofisiniz için acil çıkış kapısı ihtiyacı içerisindeyseniz Kale Kilit tarafından üretilen modelleri inceleyebilirsiniz. Özel laboratuvarlarda test edilmiş ve belgelenmiş olan kapılar çelik sac levha ile tasarlanmıştır. Duman ve sızdırmazlık özelliği olan kapılar sayesinde acil durumlarda binanızın güvenliğini sağlayabilirsiniz.